Laatste nieuws

Slotbijeenkomst pilots startgroepen
Op maandag 21 maart jl. heeft de slotbijeenkomst pilots startgroepen plaatsgevonden. Ruim 120 betrokkenen van de pilots startgroepen waren aanwezig en daarmee was de bijeenkomst dan ook volledig volgeboekt. De aanwezigen ontvingen tijdens de bijeenkomst niet alleen informatie uit de onderzoeken, maar kregen ook de kans om door middel van zelfgemaakte posters elkaar te laten zien hoe hun startgroep eruit zag en waar zij trots op waren.
Subsidieregeling startgroepen
OCW heeft de subsidieregeling pilot startgroepen voor peuters met één schooljaar verlengd tot augustus 2016 in afwachting van de resultaten van de pilot die in het najaar 2015 opgeleverd worden.
Subsidieregeling startgroepen
De officiële regeling en de beschikkingen voor het schooljaar 2015-2016 zijn in april 2015 door OCW gecommuniceerd (zie link).
Bijeenkomst 5 november voor schoolleiders en voorschools managers: presentaties online
Op 5 november bezochten schoolleiders en voorschools managers van de startgroepen basisschool De Schouw in Nieuwegein. Gespreksonderwerpen waren OGW bij peuters en de invloed van de startgroep op het kleuteraanbod. Ook werd de toekomst van de startgroepen besproken. Onder de agenda staan de presentaties van gastsprekers Manon Persoon (OCW), Rinus Voet (Stichting Prisma) en Ron Davids (SBSN).
Bijeenkomsten september voor leerkrachten en leidsters: presentaties online
Leerkrachten en leidsters van de startgroepen bezochten op 10 en 24 september de basisscholen De Zuidwester in Tilburg en Het Kompas in Almere. Gespreksonderwerpen waren ´´hoe schools moet de startgroep worden?´´ en ´´hoe kun je een rijke leeromgeving creëeren binnen de startgroep?´´ Onder de agenda staan de presentaties van gastsprekers Heleen Versteegen (Sardes) en Anne-Lène van Schie (Expertis). Hier vindt u ook het materialenoverzicht van De Zuidwester en een link naar digibordlessen voor peuters.
Artikel over de startgroep in Arnhem
Op de website van Marant is een artikel geplaatst over de startgroep in Arnhem. Het artikel geeft mooi weer hoe er binnen de startgroep op een speelse manier opbrengstgericht wordt gewerkt.
tweede meting implementatieonderzoek
De rapportage van de tweede meting van het implementatieonderzoek naar de startgroepen vindt u nu op deze website.

Welkom


Op 15 september 2011 is de vierjarige pilot Startgroepen voor Peuters van start gegaan. Op 30 plaatsen, verspreid over het land, werken peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven samen met scholen om een rijkere leeromgeving te creëren voor peuters.

Het doel van deze startgroepen is om te onderzoeken of de prestaties van deze jonge kinderen vroegtijdig en spelenderwijs verbeterd kunnen worden, zodat ze een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan.
 
In opdracht van het ministerie van OCW biedt Oberon de pilots Startgroepen ondersteuning.

Op deze website vindt u algemene informatie over de pilots, de agenda met bijeenkomsten voor de pilots, maar ook antwoord op veelgestelde vragen, informatie over het onderzoek naar startgroepen en een forum waarin u vragen kunt stellen en kunt discussiëren over relevante stellingen